Вітаю Вас, Гість
Головна » Статті » Мої статті

Особливості формування культури мовлення у старшокласників на уроках і в позакласний час

Особливості формування культури мовлення у старшокласників на уроках і в позакласний час

Усяке слово, якщо за ним не буде справ, уявляється чимось даремним і пустим.

                                           Демосфен

Мистецтво бесіди

            Як відомо, взаємини з людьми  можуть обмежуватися посмішкою, кивком голови та інші жестом, але найчастіше-це привітання, а далі-жвава розмова або поважна бесіда.

             Якщо художники мислять образами, музиканти-звуками, вчені-поняттями, то всі разом, а з ними й решта людства, послуговуються мовою, словом як основним засобом вияву власних думок. Зрозуміло,  не можна навчитися думати не вміючи говорити, і навпаки.

            Що ж потрібно, аби оволодіти вмінням говорити? Певно, знати мову - цього замалу, треба ще усвідомлювати, як і про що розмовляти. Опанувати мистецтво ведення бесіди людства намагаються здавна. На основі багатовікового досвіду воно виробило основні правила бесіди. І кожне нове покоління вносить у неї свої особливості.

            Ще стародавній філософ Епіктет пояснював: людина має слухати удвічі більше, ніж говорити. Мудрець наполягав, що недарма Бог дав нам один язик і пару вух.

              На початку ХІІІ століття на Русі було широко відоме «Повчання до дітей» князя Володимира Мономаха, де дітям князів та дружинників рекомендувалося бесіди вести таким чином: «У присутності старших мовчати, мудрих слухати, старшим підкорятися, з рівними собі и молодшими в любові перебувати, без лукавого наміру розмовляючи, якомога більше вдумуватися, не шаленіти словом, не осуджувати мовою, не багато сміятися…»

 

Слово — єдине, що буде жити вічно.                                                       

    Гезлітт

 

Формування культури мовлення у старшокласників на уроках і в позакласний час

      Головними завданнями навчання української мови в основній і старшій ланках середньої загальноосвітньої школи є:

       виховання свідомого прагнення до вивчення української мови;

       вироблення у школярів компетенцій комунікативно виправдано користуватися засобами мови в різних життєвих ситуаціях;

       ознайомлення з мовною системою як основою для формування мовних умінь і навичок — орфоепічних, граматичних, лексичних, правописних, стилістичних;

       формування духовного світу учнів, цілісних світоглядних уявлень, загальнолюдських ціннісних орієнтирів, тобто прилучення через мову до культурних надбань українського народу і людства в цілому.

 

У старших класах систематизуються знання та вміння з культури мовлення, зокрема учні знайомляться з двома ступенями володіння літературною мовою — правильністю, яка передбачає дотримання тим, хто говорить або пише, норм літературної мови, і комунікативною доцільністю мовлення, що означає мотивоване використання засобів мови для певної мети спілкування.

Останнім часом нашим учням доводиться дуже часто готувати усне висловлювання. Та й не тільки дітям, а й дорослим. Наведу сім прийомів вдалого усного висловлювання

       Перш ніж почати говорити, слід зробити паузу (5-7 сек.) й уважно подивитися на слухачів. Пауза дозволяє налаштуватися на сприйняття. Виникає елемент допитливості : як промовець почне свій виступ.

       Бажано вводити вставні конструкції ( таким чином, по-перше, по-друге, отже, я думаю…).

       Треба звертатися до слухачів із якимось запитанням (навіть риторичним).

       Іноді необхідно зненацька перервати почату думку, поговоривши про інше, а потім повернутися до неї.

       У разі потреби можна свідомо затягувати інформацію з натяком, що про це буде говоритися пізніше.

       Слід звертатися до уяви слухачів (уявіть собі, що…).

       Бажано наперед натякнути на те, про що буде сказано пізніше.

 

Багато говорити й багато сказати не є те саме.
                                          Софокл

 

Мовленнєвий закон уважно аналізувався свого часу членами гуртка «Культура мовлення».

     Мовленнєвий закон передбачає вираження думки у словесній формі. Це система комунікативних якостей мовлення:

       правильність

       виразність

       ясність

       точність

       стислість

       доцільність

Немає нічого сильнішого за слово.
                                          Меандр

Запам'ятайте :

говорити не думаючи —

це стріляти не цілячись.

      Щоб гарно виступити, потрібно досконало оволодіти предметом розмови.         

     Треба памятати слова Шота Руставелі, що з глечика може витекти тільки те, що в ньому було.

      Отже, щоб визначити, що говорити, треба оволодіти певною темою та відповідною літературою.

 

Хто обрав посильну тему,
Той набуде й гарного мовлення,
Й чіткого порядку…
                                 Горацій

На уроках української мови у 10-11 класах вивчається розділ – риторика  як наука

          Риторика—( від гр. … ораторське мистецтво) - теорія ораторського мистецтва; наука красномовства, у якій розкриваються закони управління мисленнєво-мовленнєвою діяльністю. Вона розвиває в людини такі особисті якості: культуру мислення (самостійність, самокритичність, глибину, гнучкість, оперативність, відкритість мислення, ерудицію),

культуру мовлення (правильність, виразність, ясність, точність, стислість, доцільність),

культуру поведінки ( ввічливість, тактовність, коректність, розкутість),

культуру спілкування ( повага до співрозмовника через вивчення його інтересів, управління поведінкою аудиторії, залучення однодумців, відповідальність за своє слово),

культуру виконавської майстерності( виразність та доцільність жестів, міміки, правильність дикції та інтонації) .

 

Старшокласники формують навички виступати перед аудиторією, тому найбільше часу ми приділяємо публічному виступу як різновиду усного спілкування.

      Риторика пов’язана передусім з усним мовленням. Різновидом усного спілкування є публічний виступ. А жанром публічного виступу є доповідь (звітна, ділова, політична), промова (агітаційна, мітингова, ювілейна), бесіда, лекція, репортаж.

     Готуватися до доповіді треба дуже ретельно. Підготовку рекомендується поділити на три етапи :

       організація логічної канви—що сказати і в якій послідовності;

       пошук форми виступу—як говорити;

       репетиція.

Усе, про  що маєш намір ти сказати,

розглянь перше в умі своєму.

Бо у багатьох язик випереджає й саму думку.
                                           Т.Сократ

На занятті клубу любителів рідного слова учнів 11-А класу до Дня писемності «Рідна мова – пісня солов’їна» також формується культура мовлення.

Мета заходу:

розкривати багатство і красу української мови;

розкривати в учнів бажання досконало знати мову свого народу;

виховувати любов  до рідного  слова, української пісні.

Серед інших учням пропонується завдання:

    - Чи могли б ви, скажімо, написати невелике оповідання, у якому б усі слова починалися з однакової літери?

На букву «П». Є оповідання  «Перший поцілунок».

А на іншу букву? Ну, на­приклад, букву «С»?

Виявляється, можна створити не лише оповідання, а навіть вірш, де всі слова будуть починатися на «с», до того ж передаватимуть стан природи, наприклад, свист зи­мового вітру в саду. Якщо ваша ласка, прошу пос­лухати.

                            «Самотній сад»

Сипле, стелить сад самотній

Сірий смуток, срібний сніг, —

Сумно стогне сонний струмінь,

Серце слуха скорбний сміх.

Серед саду страх сіріє,

Сам солодкий спокій спить, —

Сонно сипляться сніжинки,

Струмінь стомлено сичить.

Стихли струни, стихли співи,

Срібні співи серенад, —

Срібно стеляться сніжинки —

Спить самотній сад.

 Також старшокласникам пропонується пояснити, яким чином, на їхню думку, виникли такі вислови:

 «Сім п'ятниць на тиждень», «Де раки зимують», «З ним каші не звариш»

 

Інтелектуальна  філологічна гра «Рідне слово» проводиться в рамках тижня української мови.

Це різноманітні конкурси, ось деякі з них.

Конкурс «Прямо чи влучно»

Учасники команди суперникiв повиннi вiдгадати, який фразеологiзм мiмiкою й жестами покаже iнша команда.

1 команда

- ламати голову

- тинятися з кутка в куток

- вiдривати голову

- взяти ноги в руки

 2 команда

- дивитися крiзь пальцi

- втерти носа

- на лобi написано

- довести до ручки

 

Конкурс  «Iншомовнi слова»

Кожна команда отримус по сiм слiв, протягом З хвилин потрiбно з”ясувати лексичне значения цих слiв.

1 команда

- гарантiя (забезпечення)

- консенсус(згода)

- iнкогнiто(таємно)

- пенсне(окуляри)

- соло(викон.1 спiваком)

- пейзаж(опис природи)

- фонетика(наука про звуки)

2 команда

- категоричний(рiшучий)

- консолiдацiя(змiцнення)

- депутат(нар. обранець)

- апатiя(байдужiсть)

- бiографiя(життєпис)

- орфографiя(правопис)

- аудиторiя(кабiнет)

 

Конкурс  «Редактор»

Члени команд на слух разом повинні відредагувати подані фрази.

1. Треба економити світло (електроенергiю).

2.Вiн швидко оглянувся назад.

З .Попередження (запобiгання) хвороби (i).

4.Слизиста оболонка (слизова).

5.Вiн самий найкращий у класi.

б.Минулу недiлю (тиждень) я пропустив.

7.Весною оживас природа, прилiтають звiрi.

Наостанок дозволю собі процитувати мудреців: 

       Не те добре , коли кричать великим голосом, але те є велике, коли говорять добре.          

                                                  Демосфен

 

       Ти постарайся знайти більше, ніж сказано у словах.

                                         Овідій

 

Категорія: Мої статті | Додав: Яловенко (04.03.2013)
Переглядів: 1301 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: